Rólunk

Bemutatkozás

Társaságunk és az alapkezelési tevékenység

Tárasaságunk a B-Fund Zrt. 2019. április 30. napján szerezte meg befektetési alapkezelésre vonatkozó engedélyét.

Társaságunk jogosult mind ingatlanalapok, mind pedig értékpapíralapok kezelésére.

Professzionális szakmai és üzleti partnerként kívánunk segítséget nyújtani a befektetőknek legyen szó akár fejlesztési, akár üzemeltetetési célú ingatlanalapokról.

Az ingatlanalapok kezelése számos előnyt rejt mind az alapkezelő, mind pedig az alap szempontjából.

Mindamellett, hogy az alapkezelő tevékenysége mentes a forgalmi adó alól, az ingatlanalap nem alanya a társasági adónak, iparűzési adónak.

A befektetési alapok Általános Forgalmi Adó szempontjából a normál gazdálkodó szervezetek adózásának felelnek meg. Az alap ÁFA törvény hatálya alá történő bejelentkezését a végzendő tevékenység és a kapcsolódó befektetői igény határozza meg.

Az ingatlanalapot a megszerzett ingatlan forgalmi értékére vetítve csupán 2 %-os illeték terheli.

A befektetési alap olyan eszköz, amely azt teszi lehetővé, hogy az egyes befektetők megtakarításaikat részben anonim, egyszerű, biztonságos és költséghatékony módon, a kockázatok megosztásával fektethessék be az értékpapír – és ingatlanalapok esetében – az ingatlanpiacon.

Az alap a befektetők közös tulajdonában lévő vagyontömeg, melyet az alapkezelő (egyéb intézmények közreműködésével) hoz létre és kezel. Az egyes befektetők részesedését ebből a közös vagyontömegből a befektetési jegyek testesítik meg. Az, hogy a közös vagyontömegből adott pillanatban mennyi jut egy befektetési jegyre, az egy jegyre jutó nettó eszközérték (a befektetési jegy árfolyama) mutatja meg. Ennek kiszámításához az alap vagyonának értékét – az egyes eszközök aktuális piaci értékét alapul véve és azt 180 naponta felülvizsgálva – folyamatosan meg kell állapítani. Az így megállapított érték adja meg a nettó eszközértéket.

A nettó eszközérték: az aktuális piaci érték az ingatlan tömeget terhelő költségekkel és a várható bevételekkel módosított értéke. Teoretikusan ez az az érték, amennyiért az alap vagyona összeségének értékesítése esetén az alapban maradó pénzeszköz lenne. Ez az érték szolgál a befektetési jegyek visszaváltási értéknek meghatározásának alapjául is.

A befektetési jegyek értéke tehát közvetlenül függ az alap tulajdonában lévő befektetések értékének változását.


A befektetési alapokat működtető intézményi háttér legfontosabb szereplői

Alapkezelő

Az alapkezelő társaság feladata az alap létrehozatala, a befektetési döntések meghozatala, végrehajtása és adminisztrálása, az alap teljeskörű képviselete továbbá a befektetők tájékoztatása. Fontos, biztonságot növelő szabály, hogy az alapkezelő az alap számára értékpapírszámlát nem vezethet, így közvetlenül nem rendelkezhet az alap eszközei felett, e feladat a letétkezelő bankra hárul.

Letétkezelő

A letétkezelő bank legfontosabb feladata az alap eszközeinek őrzése, az értékpapírügyletek technikai lebonyolítása, az alap nettó eszközértékének megállapítása és közzététele. Feladatainak ellátásával egyúttal ellenőrzi is az alapkezelő tevékenységét az alap vagyonával történő gazdálkodást.


Forgalmazók

Feladatuk a befektetési jegyek forgalmazása, a befektetők információkkal, tájékoztatókkal való ellátása.

Könyvvizsgáló

Feladata az alap éves beszámolójának auditálása, nyilvántartásainak számviteli törvényeknek való megfelelésének ellenőrzése.


Felügyelet

Engedélyezi az alapok létrehozatalát, folyamatosan ellenőrzi az alapkezelő és a letétkezelő tevékenységét.

Ingatlanértékelő

Feladata az ingatlanalapok tulajdonában lévő ingatlanok forgalmi/piaci értékének megállapítása a törvény által előírt 180 naponta.


Az ingatlanalapok belföldi és külföldi ingatlanba, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokba fektethetnek, mindezen túlmenően ingatlantársasági részesedést is szerezhetnek, amelynek tevékenységi köre ingatlanfejlesztés, ingatlanüzemeltetés, ingatlanforgalmazás, ingatlanhasznosítás.

Ezáltal optimálisan biztosítható az ingatlankezelés és lehetőség nyílik a rendkívül kedvező projektfinanszírozásra.


Cégadatok

Az Alapkezelő MNB engedély száma: H-EN-III-198/2019

Társaságunk tevékenységét a Felügyelet (Magyar Nemzeti Bank) ellenőrzi.


Társaságunk bemutatása

cégneve:

B–FUND Ingatlan és Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

rövidített cégneve:

B–FUND Zrt.

székhelye:

1118 Budapest, Ménesi út 22.

típusa:

alternatív befektetési alapkezelő (ABAK)

működési területe:

Magyarország

jegyzett tőkéje:

100.000.000, – Forint


A Társaság minősített befolyással rendelkező tulajdonosa

Név

Székhely

Minősített befolyás fajtája

Tulajdoni részesedés mértéke

1.

OPEN CREDIT Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1118 Budapest, Ménesi út 22.

közvetlen

100 %


Társaságunk feladata az alap létrehozatala, a befektetési döntések meghozatala, végrehajtása és adminisztrálása, az alap teljes körű képviselete, továbbá a befektetők tájékoztatása.

a) a könyvviteli és jogi feladatok ellátása;

b) információszolgáltatás befektetők részére;

c) eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése;

d) jogszerű magatartás ellenőrzése;

e) befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése;

f) hozamfizetés;

h) a megkötött ügyletek teljesítése, a bizonylatok megküldését is ideértve;

i) nyilvántartások vezetése.


A fentieken túlmenően társaságunk, igény esetén, külön megállapodás alapján a további szolgáltatások nyújtására jogosult:


Vezetőség

Igazgatóság 2022.03.08-tól


Hülvely István
Igazgatóság Elnöke

László János
Igazgatósági tag


Pótz-Nagy Ágoston
Igazgatósági tag

Pilhál Zsolt
Igazgatósági tag

Felügyelő Bizottság 2022.03.08-tól


Tóth Attila
Felügyelő Bizottság elnöke

Pekk Antal
Felügyelő Bizottsági tag


Maczik Bendegúz
Felügyelő Bizottsági tag

Hozza létre saját befektetési alapját, bízzon minden munkát a B-Fund szakembereire! Növekedjen a vagyona korlátok nélkül!


Hozza létre a befektetési alapját ➜